Cty TNHH TMDV Việt – Pro tuyển dụng

1158

1. Trưởng phòng kinh doanh: 01 người

– Thu nhập: 8.000.000 đồng + hoa hồng, trợ cấp điện thoại, công tác phí

– Điều kiện: Nam, Nữ tuổi từ 27 – 35 tuổi

– Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành nghề; Thành thạo tin học văn phòng, Tiếng Anh cơ bản

– Có kinh nghiệm quản lý

2. Nhân viên kinh doanh: 20 người

– Thu nhập: 4.000.000 đồng + hoa hồng, trợ cấp điện thoại, công tác phí

– Điều kiện: Nam, Nữ tuổi từ 20 – 30 tuổi

– Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành nghề; Thành thạo tin học văn phòng, Tiếng Anh cơ bản

3. Nhân viên hành chính tổng hợp: 02 người

– Thu nhập: 4.000.000 đồng + hoa hồng, trợ cấp điện thoại, công tác phí

– Điều kiện:Nữ tuổi từ 20 – 25 tuổi

– Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành nghề; Thành thạo tin học văn phòng, Tiếng Anh cơ bản

4. Cộng tác viên: 100 người

– Thu nhập + hoa hồng, trợ cấp điện thoại, công tác phí

– Điều kiện: Nam, Nữ tuổi từ 20 – 50 tuổi

* Địa điểm làm việc: 321 Khóm 1, Phường Tân Thành, Thành phố Cà Mau

* Thông tin liên hệ: Anh Duy – SĐT: 0983.973.379