THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NGÂN HÀNG SÀI GÒN SCB CÀ MAU

664

1. Vị trí tuyển dụng:
— Nhân viên tư vấn
+ Yêu cầu tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế
+ Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng.
— Giao dịch viên
+ Yêu cầu tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế
2. Địa điểm làm việc
Ngân hàng SCB chi nhánh Cà Mau, Nguyễn Tất Thành, phường 8, Thành phố Cà Mau
3. Thông tin liên hệ
Anh Biên _ Số điện thoại: 0918410318