Tổ Dịch vụ – Tin học

1975

I. NHÂN SỰ

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL
1 Lê Quang Vinh Tổ trưởng lqvinh.cm@bdu.edu.vn
2 Dương Trường Giang Nhân viên truonggiang.cm@bdu.edu.vn
3 Nguyễn Đăng Khoa Nhân viên dangkhoa.cm@bdu.edu.vn
4 Trương Quốc Kiệm Nhân viên quockiem.cm@bdu.edu.vn
5 Nguyễn Hoài Bảo Nhân viên hoaibao.cm@bdu.edu.vn
6 Nguyễn Duy Xuân Nhân viên duyxuan.cm@bdu.edu.vn

II. LIÊN HỆ