THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ VÀ ĐÓNG LỆ PHÍ THI CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 2 NĂM 2018

1468

         Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau thông báo về việc đăng ký và đóng lệ phí thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (TOEIC dành cho các lớp không chuyên ngữ) và Chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên, học viên hệ chính quy và không chính quy như sau:

  1. Đối tượng

          Chuẩn đầu ra TOEIC dành cho sinh viên không chuyên ngữ các khóa 16, 17, 18 và Chuẩn đầu ra Tin học dành cho sinh viên các hệ chính quy và không chính quy chưa hoàn thành chuẩn đầu ra theo quy định.

  1. Mức lệ phí thi
  • Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ: 300.000 vnđ.
  • Chuẩn đầu ra Tin học: 200.000 vnđ.
  1. Thời gian và địa điểm đăng ký
  • Thời gian đăng ký và nộp lệ phí thi từ ngày ra thông báo đến hết 15/09/2018.
  • Sinh viên đăng ký thi tại Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học (Khi đăng ký mang theo 02 ảnh 3×4 để làm thẻ dự thi).
  • Nộp lệ phí ôn tại Phòng Kế toán.

Lưu ý: Thời gian thi dự kiến từ ngày 25/09/2018 đến 10/10/2018.