Chia sẻ kinh nghiệm phương pháp viết bài báo nghiên cứu khoa học

1530

Sáng 25-5, tại phòng họp khu giảng đường A, GS.TS Võ Thanh Thu đã có buổi chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp viết bài báo nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc tế với cán bộ, giảng viên đang công tác tại trường ĐH Bình Dương.

GS.TS Võ Thanh Thu đã có buổi chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp viết bài báo nghiên cứu khoa học.

GS.TS Võ Thanh Thu là tác giả trên 25 đầu sách viết các vấn đề về Quan hệ quốc tế, kinh doanh, đầu tư và thanh toán quốc tế. Bà cũng là chủ nhiệm và đồng tham gia nghiên cứu trên 30 công trình cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh về các vấn đề thương mại quốc tế, tác động của hội nhập quốc tế đến nền kinh tế Việt Nam.

Giáo sư Võ Thanh Thu có hàng chục bài báo và tham luận về các vấn đề về hội nhập quốc tế, giải pháp để các doanh nghiệp hội nhập có hiệu quả… đăng tải trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.

Tại buổi chia sẻ kinh nghiệm, Giáo sư Võ Thanh Thu đã chỉ ra cấu trúc chuẩn của một bài báo nghiên cứu khoa học. Theo bà, một bài bào khoa học phải có cấu trúc chặt chẽ, dẫn chứng xác thực từ các nguồn uy tín.

Ngoài ra, trong mỗi phần của một bài báo khoa học, Giáo sư Võ Thanh Thu còn nhấn mạnh những điều cần lưu ý như ở phần đặt vấn đề, người viết phải nêu được lý do và mục đích nghiên cứu đề tài. Tiêu đề bài viết phải ngắn gọn, câu chữ súc tích dễ hiểu…

Buổi chia sẻ kinh nghiệm này do Phòng Nghiên cứu Khoa học tổ chức, đây là một hoạt động nhằm chia sẻ kinh nghiệm cũng như tăng tính hợp tác giữa giảng viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường Đại học Bình Dương.

 

ĐINH TRỌNG

PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG