Đoàn viên, sinh viên theo dõi Hội thảo Không gian mạng và Sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ

85

        Sáng 11/5, nhiều đoàn viên, sinh viên Phân hiệu đã có mặt tại phòng họp Phân hiệu để cùng theo dõi Hội thảo Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ.

       Hội thảo do Trung ương Đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức.

       Hội thảo nhằm góp phần tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021.

(Ngoài theo dõi từ tivi, các bạn còn theo dõi thông qua điện thoại cá nhân)

       Hội thảo cũng góp phần cụ thể hóa Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, nhằm nâng cao nhận thức và khẳng định vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trong việc bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay.

       Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến. Điểm cầu chính tại Hà Nội và kết nối tới điểm cầu tại 63 tỉnh, thành Đoàn (các đơn vị cụm Đoàn trực thuộc dự trực tiếp tại điểm cầu trung tâm); livestream trực tiếp trên fanpage Cổng Thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên; Báo Tuổi trẻ TPHCM, Ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Nguồn: Tienphong.vn