Gửi Thầy

1374

Em là một sinh viên năm cuối, bắt gặp được thông tin chương trình "thay lời tri ân" trong lúc sắp kết thúc thời hạn nộp bài dự thi, em rất tiếc nuối. Em chỉ kịp viết lên vài dòng cảm ơn gửi đến Thầy em, một tấm gương có thật của khoa CNSH. Em không nghĩ bài viết này có được giải hay không, chỉ mong chương trình "thay lời tri ân" gửi đến thầy em lời cảm ơn.