Học viên lớp 19ME01 bảo vệ đề cương luận văn

266

        Nhằm giúp học viên đảm bảo đúng tiến độ bảo vệ và tạo điều kiện cho những học viên ở xa hoàn thiện đề cương luận văn thạc sĩ, sáng ngày 03/10, trường Đại học Bình Dương đã tổ chức thành công buổi Bảo vệ đề cương chi tiết cho 39 học viên cao học lớp 19ME01 (trong đó 11 học viên ở Bình Dương và 28 học viên ở Cà Mau) chuyên ngành Quản lý kinh tế theo hình thức trực tuyến thông qua Skype và Meet.Google.

        Tham dự Hội đồng phản biện có TS. Cao Việt Hiếu – Hiệu trưởng trường ĐHBD – Chủ tịch Hội đồng; GS.TS Võ Xuân Vinh – Ủy viên và TS. Đỗ Đoan Trang – Trưởng Khoa Kinh tế – Thư kí.

(Học viên trình bày đề cương trước Hội đồng thông qua ứng dụng Meet.GG)

        Tại buổi bảo vệ, mỗi học viên trình bày đề cương của mình trước Hội đồng, bao gồm: Tên đề tài, phạm vi nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, cấu trúc các chương, các phương pháp nghiên cứu, nguồn tài liệu tham khảo,…Kết thúc phần trình bày, hội đồng đã có những đánh giá, góp ý nhằm giúp cho đề cương của học viên được hoàn thiện.

(Hội đồng phản biện trực tiếp để học viên hoàn thiện đề cương)

        Sau quá trình đánh giá đề cương từ hội đồng chuyên môn, các học viên sẽ hoàn chỉnh lại nội dung và bắt đầu thực hiện các giai đoạn nghiên cứu tiếp theo để đảm bảo thời gian bảo vệ chính thức.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận khác:

Tin, bài: BPTT Phân hiệu