“một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”

931

Với tinh thần “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, sáng ngày 20-4 hàng trăm sinh viên cùng cán bộ giảng viên trường Đại học Bình Dương tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo lần thứ 21.

Chương trình do Đoàn thanh niên trường phối hợp với  Trung tâm Truyền máu Chợ Rấy TP.HCM tổ chức. Đợt này có hơn 140 đơn vị máu được hiến. Toàn bộ số máu sẽ chuyển về Trung tâm Truyền máu Chợ Rấy TP.HCM để dự trữ và phân phối cho các bệnh viên khu vực Đông Nam Bộ.

Từ năm 2007, Đoàn trường thường xuyên vận động và tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Mỗi năm tổ chức hai đợt, hoạt động ý nghĩa này đã trở thành ngày hội có hiến hàng trăm sinh viên tham gia với hơn 300 đơn vị máu được hiến.

Được biết hiến máu cứu người cũng là hoạt động trọng tâm của công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường Đại học Bình Dương. Có những sinh viên đã tham hiến máu cứu người 10 lần trong bốn năm học, nhiều cựu sinh viên đi làm hay tin trường tổ chức ngày hội hiến máu là trở về tham gia.Đông đảo sinh viên tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo tại Đại học Bình Dương.

 

Đinh Trọng-Hồng Tiền

PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG