Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau đã vinh dự tiếp đón Giáo sư Lo Kwong Fai Andrew – Đại học Văn hoá Trung Hoa, Đài Loan

1066

Sáng 27/5/2017 vừa qua, Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau đã vinh dự tiếp đón Giáo sư Lo Kwong Fai Andrew – Đại học Văn hoá Trung Hoa, Đài Loan đến thăm Phân hiệu.

Trong chương trình đến thăm Phân hiệu, Giáo sư Lo Kwong Fai Andrew đã đến thăm hỏi CBNV và chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập và nghiên cứu, khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa học, trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNV. Cùng ngày, Phân hiệu đã tổ chức cho sinh viên được gặp gỡ Giáo sư Lo Kwong Fai Andrew để lắng nghe những kinh nghiệm tìm kiếm các học bổng quốc tế. Cũng trong trương trình này, Phân hiệu đã tổ chức cho Giáo sư Lo Kwong Fai Andrew đi tham quan tại Ngọc Hiển.

 Giao lưu, hợp tác quốc tế là một trong những hoạt động thường xuyên được Đại học Bình Dương tổ chức. Một mặt giúp sinh viên được giao lưu, tiếp cận với những lượng kiến thức mới, tự tin hơn trong giao tiếp bằng ngoại ngữ. Mặt khác tăng cường hiệu quả hơn trong giao lưu, hợp tác với các trường Đại học quốc tế để thực hiện chương trình trao đổi sinh viên trong học tập và hợp tác trong nghiên cứu khoa học.

An Huỳnh