PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TẠI CÀ MAU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CÁN BỘ NHIỆM KỲ 2018 – 2019

865

    Được sự nhất trí của Chi ủy, Ban lãnh đạo, Ban thường vụ Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau, chiều ngày 07/03, Chi đoàn cán bộ Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2019.

    Đến dự Đại hội, có Tiến sĩ Cao Việt Hiếu – Hiệu trưởng Trường ĐHBD, Phân hiệu trưởng Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau, đồng chí Đinh Chí Hiếu – Bí thư Chi bộ Phân hiệu cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đoàn trường, các đồng chí trong BCH và hơn 20 đoàn viên trong chi đoàn.

    Tại đại hội đồng chí Trần Hữu Phước Thắng thay mặt đoàn chủ tịch đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn cán bộ nhiệm kỳ 2017 – 2018, đồng thời trình bày dự thảo phương hướng hoạt động của BCH chi đoàn cán bộ, giáo viên nhiệm kỳ 2018 – 2019.

    Phát biểu tại Đại hội Tiến sĩ Cao Việt Hiếu – Hiệu trưởng Trường ĐHBD, Phân hiệu trưởng Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau đã ghi nhận những đóng góp của đoàn viên thanh niên chi đoàn cán bộ, trong nhiệm kỳ vừa qua và khẳng định vai trò nòng cốt của chi đoàn trong các hoạt động của Đoàn trường và của Phân hiệu. Đồng thời yêu cầu chi đoàn đề ra phương hướng hành động cụ thể góp phần cùng Phân hiệu thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; yêu cầu đoàn viên chi đoàn cán bộ, giảng viên luôn tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động giảng dạy, quản lý rèn luyện sinh viên, các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, nâng cao trình độ về ngoại ngữ và tin học.


    Đại hội đã bầu ra BCH chi đoàn cán bộ Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau, nhiệm kỳ 2018 – 2019 gồm 03 đồng chí:
1. Đ/c Trần Hữu Phước Thắng – Bí thư
2. Đ/c Phạm Ngọc Cầm – Phó bí thư
3. Đ/c Ngô Mai Lý – Ủy viên


    BCH nhiệm kỳ mới có nhiệm vụ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, của đoàn cấp trên, tiếp thu những ý kiến đóng góp tham luận của các đ/c cán bộ, giảng viên để hoàn thiện bản phương hướng hoạt động với khẩu hiệu hành động “Mỗi cán bộ đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Hoàn thiện bản thân theo triết lý giáo dục 3B ( Biết tiếng Anh, Biết Tin học, Biết Quản trị) kiến tạo thương hiệu bản thân, rèn đức, luyện tài, chăm lo đời sống và xây dựng Phân hiệu ngày càng vươn cao vươn xa”; có kế hoạch hoạt động cụ thể theo từng tháng, nhằm đưa chi đoàn cán bộ trở thành chi đoàn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, góp phần cùng BCH Đoàn Phân hiệu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2018 – 2019.

Bài và Ảnh: Ngọc Thể – Minh Sang