KẾT QUẢ KTNL CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐỢT 1 NĂM 2019 (26-27/01/2019 – Có điều chỉnh)

944

Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đợt 1 năm 2019 (ngày 26/01/2019-27/01/2019).

Xem ở file đính kèm.

Trân trọng!

Xem kết quả