Thông báo lịch thi & danh sách thi chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2018

1136

Thí sinh dự thi xem Phòng thi, Ca thi ở link đính kèm bên dưới

DS THI CĐR

Lưu ý: Thí sinh Liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học nhận Thẻ dự thi trước ngày 10/07/2018.

Trân trọng./.