TIẾN ĐỘ HỌC TẬP LỚP ÔN TẬP CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC TH246-CQ1801

626

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC THÔNG BÁO TIẾN ĐỘ HỌC TẬP

  • Thời gian: 18h00-20h15
  • Phòng máy 1

*Lưu ý: Học viên liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học liên hệ mua giáo trình.