LỊCH THI VÀ DANH SÁCH DỰ THI KTNL CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 1 NĂM 2019

1570

STT

Ngày thi

Môn thi

Ca thi

Giờ thi

Phòng

Số lượng

Ghi chú

  1.  

26/01/2019

Tin học văn phòng

1

7h00

PM1

30

THVP

  1.  

26/01/2019

Tin học văn phòng

1

7h00

PM2

25

THVP

  1.  

26/01/2019

Tin học văn phòng

2

13h00

PM1

25

THVP

  1.  

26/01/2019

Tin học văn phòng

2

13h00

PM2

25

THVP

  1.  

27/01/2019

Tin học căn bản

3

7h00

PM1

25

THCB

  1.  

27/01/2019

Hoa văn

3

7h00

A31

5

 
  1.  

27/01/2019

TOEIC

3

7h00

A32

30

 
  1.  

27/01/2019

TOEIC

3

7h00

A33

30

 
  1.  

27/01/2019

TOEIC

3

7h00

A34

30

 
  1.  

27/01/2019

TOEIC

3

7h00

A35

23

 

DANH SÁCH DỰ THI (Xem ởi File đính kèm)

1-TIN HOC VAN PHONG

1-HOA VAN

1-NGOAI NGU

1-TIN HOC CAN BAN