THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

1527

THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Lớp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản

(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản)

            Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT_BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Thông tin Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;
            Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-ĐHBD ngày 2 tháng 10 năm 2017 của Trường Đại học Bình Dương về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao cho Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển thuộc trường Đại học Bình Dương quản lý và tổ chức thực hiện;
            Căn cứ Thông báo số 43/TB-BOLT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Viện Đào tạo Mở và Nghiên cứu phát triển về việc chiêu sinh tổ chức mở các lớp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản năm 2018;
            Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau thông báo tổ chức mở các lớp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản, như sau:
I. Đối tượng bồi dưỡng và thi
  Các cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực sử dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. Địa điểm bồi dưỡng và thi
 Tại Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau. Số 3, Đường Lê Thị Riêng, Phường 5, Tp. Cà Mau.
III. Lớp bồi dưỡng Ứng dụng CNTT cơ bản
1. 
Thời gian khóa học
 – Khóa học (120 tiết): từ 08 tuần đến 10 tuần.
 – Khóa ôn (60 tiết): 04 tuần.

2. Thời gian học
 – Các buổi tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần, từ 17h45’ – 20h45’
.
3. Học phí

Lớp

Nội dung

Số tiết

Học phí
(Chưa bao gồm lệ phí thi)

Đvt: đồng/thí sinh/khoá học

LT

TH

Học chứng chỉ UDCNTT cơ bản.

Kiến thức 6 mô đun: IU01, IU02, IU03, IU04, IU05, IU06

60

60

1.000.000đ
(Một triệu đồng)

Ôn tập Ứng dụng CNTT cơ bản

Kiến thức 6 mô đun: IU01, IU02, IU03, IU04, IU05, IU06.

30

30

600.000đ
(Sáu trăm nghìn đồng)

4. Lệ phí thi và cấp chứng chỉ
– Lệ phí thi Chứng chỉ UDCNTT cơ bản: 400.000đ/thí sinh.
– Lệ phí quản lý và cấp chứng chỉ: 30.000đ/chứng chỉ
IV. Thời gian và địa điểm đăng ký
– Thời gian chiêu sinh: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/05/2019
– Nộp lệ phí tại Phòng Kế toán.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau
Số 3, đường Lê Thị Riêng, phường 5, Tp. Cà Mau
Điện thoại: 02903.683.888