Thông báo đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ (TOEIC) năm 2023

Đối tượng áp dụng: Sinh viên đại học chính quy đăng ký thi chuẩn đầu ra TOEIC (Khóa 18), Tin học (Từ K21 trở về trước, có thể thi UDCNTT để thay thế)
Thời gian đăng ký đến hết ngày 29/3/2023

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn
Gọi ngay