Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2016) 

            Căn cứ lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương dành cho cán bộ công nhân viên chức, người lao động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tại Phân hiệu,

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2016 như sau:

  1. Đối tượng:

–         Học viên lớp giao tiếp buổi tối EFC5.1601

–         Học viên các lớp thiếu nhi buổi sáng thứ 7 và Chủ nhật

–         Học viên các lớp TOEIC Trung tâm.

  1. Thời gian nghỉ lễ:

–         Từ ngày 16/04/2016 đến hết ngày 18/04/2016

  1. Thời gian bắt đầu học lại:

–         Học viên các lớp thiếu nhi bắt đầu học lại ngày 23/04/2016

–      Học viên lớp giao tiếp buổi tối EFC5.1601 học lại ngày 19/02/2016

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn
Gọi ngay