Thông báo thi chuẩn đầu ra TOEIC, THVP, THCB đợt 2/2017

839

THÔNG BÁO

(V/v thi chuẩn đầu ra  TOEIC, THVP, THCB đợt 2/2017)

Căn cứ vào Quyết định số 62/ QĐ-ĐHBD ngày 24 tháng 06 năm 2013 về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chính quy;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-ĐHBD ngày 02/10/2015 về việc ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng đào tạo theo tín chỉ;

Căn cứ tình hình thực tế tại Cà Mau,

Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau thông báo thời gian nộp lệ phí  thi chuẩn đầu ra như sau:

I. TIN HỌC:

1. Tin học văn phòng (THVP): Sinh viên Chính quy.

2. Tin học căn bản: Học viên hệ Liên thông.

3. Lệ phí thi: 200.000đ/thí sinh.

II. TOEIC:

  1. Đối tượng: Tất cả sinh viên các khóa cao đẳng 11, 12, đại học khóa 16, 17 và sinh viên chưa hoàn thành CĐR (trừ khóa 18, 19).

2. Lệ phí thi: 300.000 vnđ.

III. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ ÔN VÀ THI:

  • Thời gian đăng ký và nộp lệ phí thi từ ngày thông báo đến hết ngày 28/06/2017.
  • Thời gian thi dự kiến 14-16/07/2017.

V. NƠI ĐĂNG KÝ ÔN VÀ THI:

  • Sinh viên, học viên đăng ký ôn tại Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.
  • Nộp lệ phí ôn & thi tại phòng Kế toán.

Lưu ý: Những sinh viên đăng ký đóng tiền phòng kế toán nhưng không đăng ký danh sách thông tin tại TT Ngoại ngữ – Tin học sẽ không có tên trong danh sách thi. Mọi thắc mắc Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về sau.

Chi tiết liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ  – Tin học, Phòng Tư vấn tuyển sinh;

Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau;

Số 3, đường Lê Thị Riêng, khu dự án Đông Bắc, P5, TP Cà Mau, Cà Mau;