Thông báo về việc gia hạn học phí TOEIC khóa 18 & TOEIC 1 khóa 19

605
THÔNG BÁO

(V/v gia hạn thời gian đăng ký học phần Chuẩn đầu ra TOEIC 450 dành cho sinh viên khóa 18 
 & TOEIC 1 dành cho sinh viên khóa 19)

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-ĐHBD ngày 02/10/2015 về việc ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng đào tạo theo tín chỉ;

Căn cứ vào thông báo số 50, 51/ TB- PHĐHBDCM-2017 vào ngày 07 tháng 04 năm 2017;

Căn cứ tình hình thực tế tại Cà Mau,

Nay Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau thông báo thời gian gia hạn học phí cụ thể như sau;

  1. Thời gian

Thời gian đóng học phí từ ngày09/05/2017đến hết ngày19/05/2017.

2.  Nơi đăng ký ôn:

  • Sinh viên, học viên đăng ký ôn tại Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.
  • Nộp lệ phí ôn tại phòng Kế toán.

Chi tiết liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ  – Tin học, Phòng Tư vấn tuyển sinh;

Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau;

Số 3, đường Lê Thị Riêng, khu dự án Đông Bắc, P5, TP Cà Mau, Cà Mau;