Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký học phần CĐR TOEIC

1025

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký gia hạn học phần Chuẩn đầu ra TOEIC  dành cho sinh viên khóa 16, 17, 18, 19 )

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-ĐHBD ngày 02/10/2015 về việc ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng đào tạo theo tín chỉ;

Căn cứ vào Quyết định số 450/ QĐ-ĐHBD ngày 29 tháng 09 năm 2016 về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chính quy trúng tuyển từ năm 2016 trở về sau;

Căn cứ tình hình thực tế tại Cà Mau,

Nay Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau thông báo thời gian đăng ký và thu học phí gia hạn các lớp không chuyên ngữ khóa 16, 17, 18, 19 như sau:

 1. Chi tiết môn học
 •  

Mã môn

Tên môn

Số tiết

Mức thu

Tổng thu

Ghi chú

1

TOEIC24CB

Ôn TOEIC24CB căn bản

24

400.000

400.000

 

2

TOEIC96

TOEIC 96 tiết

96

1.600.000

1.600.000

 

3

TOEIC24CT

Ôn TOEIC cấp tốc 24 tiết

24

250.000

250.000

 

4

TOEIC1

TOEIC1 khóa 19

96

1.050.000

1.050.000

(3 tín chỉ)

 1. Quy định về đăng ký môn học, học phí, lệ phí
 2. Tất cả sinh viên khoá 16, 17 chưa đạt chuẩn đầu ra TOEIC dành cho sinh viên hệ chính quy theo quy định của Trường Đại học Bình Dương.
 3. Tất cả sinh viên khóa 18 đã hoàn thành lớp TOEIC24CB và đạt kết quả thi cuối khóa, nay đăng ký khóa học ôn TOEIC96 tiết.
 4.  Tất cả sinh viên tham dự khảo sát ngày 15/03/2017 và có kết quả khảo sát theo quy định. Sinh viên không tham gia khảo sát hoặc kết quả khảo sát không đạt yêu cầu bắt buộc sinh viên phải học lớp kiến thức căn bản.
 5. Sinh viên đóng học phí và lệ phí theo quy định về mức học phí, lệ phí hiện hành của Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau.
 6. Sinh viên tham gia học không đủ số tiết theo quy định hoặc không vượt qua kỳ kiểm tra cuối khóa của mỗi học phần thì phải học lại và không được tham dự kỳ thi chuẩn đầu ra do hội đồng kiểm tra năng lực tổ chức.
 7. Thời gian

Thời gian đóng học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày20/06/2017.

4.  Nơi đăng ký ôn:

 • Sinh viên, học viên đăng ký ôn tại Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.
 • Nộp lệ phí ôn tại phòng Kế toán.

Chi tiết liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ  – Tin học, Phòng Tư vấn tuyển sinh,

Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau,

Số 3, đường Lê Thị Riêng, khu dự án Đông Bắc, Phường 5, TP. Cà Mau, Cà Mau;

Điện thoại:02903 99 777702903 552 177(nhánh 100).

Trân trọng./.