Thông báo về việc ôn chuẩn đầu ra Tin học và Ngoại ngữ (đợt II/2016)

THÔNG BÁO
(V/v ôn chuẩn đầu ra Tin học và Ngoại ngữ (đợt II/2016))
Căn cứ thông báo số 04/TB-PHĐHBDCM-2016 ký ngày 13 tháng 01 năm 2016 về việc ôn chuẩn đầu ra Tin học và Ngoại ngữ đợt I-Năm 2016;
Căn cứ tình hình thực tế tại Phân hiệu Cà Mau,
Nay Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau thông báo gia hạn thời gian nộp lệ phí ôn chuẩn đầu ra Tin học và Ngoại ngữ như sau:
I. TIN HỌC VĂN PHÒNG:
1. Ôn 80 tiết:
– Đối tượng: Sinh viên Chính quy chưa hoàn thành chuẩn đầu ra Tin học, hoặc học viên có như cầu thi chứng chỉ A tin học quốc gia.
– Lệ phí ôn: 600.000đ/khóa/học viên.
Đặc biệt: Những học viên có bài thi các phần đều đạt từ 5 điểm trở lên sẽ được cấp chứng chỉ A quốc gia miễn phí (liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học sau khi có điểm).
2. Ôn cấp tốc 24 tiết:
– Đối tượng: Sinh viên Chính quy chưa hoàn thành chuẩn đầu ra Tin học đã có chứng chỉ A tin học quốc gia, hoặc học xong lớp 80 tiết, hoặc đạt bài test trình độ Tin học.
– Lệ phí ôn: 200.000đ/khóa/học viên.
II. TIN HỌC CĂN BẢN:
–  Đối tượng: Học viên hệ Liên thông.
– Lệ phí ôn: 350.000đ/khóa/học viên.
III. NGOẠI NGỮ:
1 Lớp căn bản:
– Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng, Đại học khóa 11, 12, 16, 17 không tham gia test, hoặc bài test dưới 250 điểm.
– Lệ phí ôn: 400.000đ/khóa/học viên.
2. Lớp ôn TOEIC 400 (96 tiết):
– Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng, Đại học khóa 11, 12, 16, 17 có điểm bài test đạt từ 250 điểm trở lên hoặc đã hoàn thành lớp căn bản
– Lệ phí ôn: 1.600.000đ/khóa/học viên.
3. Lớp ôn TOEIC 400 cấp tốc (24 tiết):
– Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng, Đại học khóa 11, 12, 16, 17 có điểm bài test đạt từ 350 điểm trở lên hoặc đã hoàn thành lớp ôn TOEIC 96 tiết
– Lệ phí ôn: 250.000đ/khóa/học viên.
IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ ÔN:
– Đăng ký ôn & nộp phí đến ngày 31/05/2016 hoặc đến khi đủ số lượng.
VI. NƠI ĐĂNG KÝ ÔN VÀ THI:
– Sinh viên, học viên đăng ký ôn tại Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.
– Nộp lệ phí ôn tại phòng Kế toán.
 
Chi tiết liên hệ:
Trung tâm Ngoại ngữ  – Tin học, Phòng Phát triển Thị trường;
Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau;
Số 3, đường Lê Thị Riêng, khu dự án Đông Bắc, P5, TP Cà Mau, Cà Mau;
ĐT: 07803 99 7777 – 07803 552 177 (nhánh 100).

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn
Gọi ngay