Thông báo về việc TOEIC CĐR dành cho sinh viên khóa 16, 17

664
 THÔNG BÁO
Số 71/TB- PHĐHBDCM-2017
(V/v đăng ký học phần Chuẩn đầu ra TOEIC dành cho sinh viên khóa 16, 17)

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-ĐHBD ngày 02/10/2015 về việc ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng đào tạo theo tín chỉ;

Căn cứ tình hình thực tế tại Cà Mau,

Nay Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau thông báo thời gian đăng ký và thu học phí các lớp không chuyên ngữ khóa 16, 17 như sau:

  1. Chi tiết môn học

STT

Mã môn

Tên môn

Số tiết

Mức thu

Tổng thu

Ghi chú

1

TOEIC24CB

Ôn TOEIC24CB căn bản

24

400.000

400.000

 

2

TOEIC96

TOEIC 96 tiết

96

1.600.000

1.600.000

 

3

TOEIC24CT

Ôn TOEIC cấp tốc 24 tiết

24

250.000

250.000

 

  1. Quy định về đăng ký môn học, học phí, lệ phí
  2. Tất cả sinh viên khoá 16, 17 chưa đạt chuẩn đầu ra TOEIC dành cho sinh viên hệ chính quy theo quy định của Trường Đại học Bình Dương.
  3. Sinh viên tham gia test đầu vào và có kết quả khảo sát của hội đồng khảo sát ngày 15 tháng 03 năm 2017. (Danh sách đính kèm).
  4.  Sinh viên không tham gia khảo sát hoặc kết quả khảo sát không đạt yêu cầu bắt buộc sinh viên phải học lớp kiến thức căn bản theo quy định.
  5. Sinh viên đóng học phí và lệ phí theo quy định về mức học phí, lệ phí hiện hành của Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau.
  6. Sinh viên tham gia học không đủ số tiết theo quy định hoặc không vượt qua kỳ kiểm tra cuối khóa của mỗi học phần thì phải học lại và không được tham dự kỳ thi chuẩn đầu ra do hội đồng kiểm tra năng lực tổ chức.
  7. Thời gian

Thời gian đóng học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/05/2017.

4.  Nơi đăng ký ôn:

  • Sinh viên, học viên đăng ký ôn tại Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.
  • Nộp lệ phí ôn tại phòng Kế toán.

Chi tiết liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ  – Tin học, Phòng Tư vấn tuyển sinh,

Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau,

Số 3, đường Lê Thị Riêng, khu dự án Đông Bắc, Phường 5, TP. Cà Mau, Cà Mau;

Điện thoại:02903 99 777702903 552 177(nhánh 100).

Trân trọng./.