Kênh Youtube Yêu Sách tuyển Cộng tác viên

478

* Mô tả công việc: Có 3 phương án
– PHƯƠNG ÁN 1: Chỉ đọc sách và thu âm ( yêu cầu giọng đọc rõ, không bị vấp, đã từng làm qua công việc thu âm, sách chúng tôi tài trợ, micro các bạn tự mua, trước khi cộng tác các bạn phải cho chúng tôi nghe qua bản ghi âm đã từng làm )
– PHƯƠNG ÁN 2: Chỉ viết tóm tắt và nêu cảm nhận về quyển sách đã đọc (không cần thu âm sách, sách chúng tôi tài trợ, phương án 2 đòi hỏi khả năng viết cao , trước khi cộng tác các bạn phải cho chúng tôi xem các bài viết đã từng viết trước đây)

– PHƯƠNG ÁN 3: Thu âm sau đó viết tóm tắt và nêu cảm nhận về quyển sách đã đọc (yêu cầu giọng đọc rõ, không bị vấp, đã từng làm qua công việc này, sách chúng tôi tài trợ, micro các bạn tự mua, phương án 3 đòi hỏi kỹ năng viết cao và giọng đọc tốt, trước khi cộng tác các bạn cho chúng tôi xem các sản phẩm đã từng làm)

* YÊU CẦU CHUNG:
– Độ tuổi yêu cầu : Không yêu cầu
– Giới tính: Không yêu cầu
– 1 tháng phải có ít nhất 3-5 quyển sách thành phẩm ( tương đương đọc tối thiểu 500 trang sách/tháng )
– Có kỹ năng viết hoặc đã từng làm qua công việc thu âm (Trước khi cộng tác, chúng tôi cần xem các sản phẩm các bạn đã từng làm)
– Các sản phẩm của các bạn sẽ được thẩm định lại

*Lương cho PHƯƠNG ÁN 1: Thu âm 2000đ/trang
*Lương cho PHƯƠNG ÁN 2: Trung bình sách 100 trang thì phí là 100.000, VD: nếu quyển sách đó có 500 trang thì bạn được 500.000
*Lương cho PHƯƠNG ÁN 3: Thu âm 2.000₫/trang, sau đó các bạn việc tóm tắt, viết cảm nhận về quyển sách, cứ 100 trang các bạn được hỗ trợ thêm 50.000 ( Vd: Quyển sách 300 trang sau khi ra thành phẩm các bạn được 750.000 )

*Các bạn gọi trực tiếp hoặc nhắn tin qua số điện thoại: 0907651321 – Anh Hải