Ý nghĩa logo trường

2092

Ý nghĩa logo trường Đại học Bình Dương:

A. Màu thể hiện:
* Màu vàng đồng.

* Chữ đỏ.

* Nền ruột màu xanh dương đậm.

Logo BDU

B. Mô tả:
Hình bông hoa hướng dương: luôn hướng tới tương lai phát triển.
Vòng ngoài với 08 khối lồi lõm: thể hiện sự đa dạng của thế giới.
Những tua quay theo hình tròn bên trong: tồn tại và phát triển trong khuôn khổ pháp luật.
07 giá đỡ cùng chiều, 01 ngược chiều: biểu hiện quy luật "Mâu thuẫn" tạo nên sự phát triển.
Quyển sách mở rộng: con người tồn tại và phát triển trên nền tảng không ngừng Học – Hỏi, hoàn thiện trí tuệ.
Ánh dương: hướng về tương lai, xã hội phát triển.
Chim lạc Việt: Nguồn gốc dân tộc Việt Nam, dân tộc Việt Nam luôn hướng về tương lai.