Trang chủ Phòng ban

Phòng ban

Bộ phận liên kết Không chính quy – Cao học

1. NHÂN SỰ STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL 1 Nguyễn Thị Thanh Thúy Q. Giám đốc thanhthuy@bdu.edu.vn 2 Huỳnh Thị Biểm Phó Giám đốc huynhbiem.cm@bdu.edu.vn 3 Trần Nguyễn Việt Linh Nhân viên tnvlinh.cm@bdu.edu.vn 2. THÔNG TIN LIÊN HỆ  - Điện...

Thư viện – Tư liệu

Đang cập nhật ...!

Tổ Dịch vụ – Tin học

I. NHÂN SỰ STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL 1 Lê Quang Vinh Tổ trưởng lqvinh.cm@bdu.edu.vn 2 Dương Trường Giang Nhân viên truonggiang.cm@bdu.edu.vn 3 Nguyễn Đăng Khoa Nhân viên dangkhoa.cm@bdu.edu.vn 4 Trương Quốc Kiệm Nhân viên quockiem.cm@bdu.edu.vn 5 Nguyễn Hoài Bảo Nhân viên hoaibao.cm@bdu.edu.vn 6 Nguyễn Duy Xuân Nhân viên duyxuan.cm@bdu.edu.vn II....

Phòng Ngoại vụ

I. CHỨC NĂNG Tham mưu cho Lãnh đạo Phân hiệu và thực hiện các chiến lược marketing, sản phẩm, khách hàng; tạo hình ảnh, phát...

Phòng Kế toán – Tài chính -Tài vụ

I. CHỨC NĂNG -  Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán - thống kê; Quản lý tài chính, tài...

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn hội

I. CHỨC NĂNG     1. Tham mưu, giúp Phân Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chủ trương của...

Phòng Hành chính – Thanh tra

I. CHỨC NĂNG - Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác quy hoạch xây dựng tổng thể, hành chính và quản trị; - Thực...

Quản lý Khoa học – Đào tạo nghề

I. CHỨC NĂNG II. NHIỆM VỤ III. NHÂN SỰ STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL 1 Quác Trường Xuân Q. Trưởng phòng truongxuan.cm@bdu.edu.vn 2 Trần Hữu Phước Thắng Nhân viên phuocthang.cm@bdu.edu.vn 3 Phạm Huy Nhân viên phamhuy.cm@bdu.edu.vn IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ: ...

THÔNG BÁO

Kết nối

2,811Thành viênThích
115Người theo dõiTheo dõi
81Người theo dõiTheo dõi
12Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký