Lịch học tuần 02 từ ngày 11.9.2017 – 17.9.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo lịch học tuần 01 từ ngày 05.9.2017 – 10.9.2017 Trân trọng!

Lịch học tuần 02 từ ngày 11.9.2017 – 17.9.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo lịch học tuần 01 từ ngày 05.9.2017 – 10.9.2017 Trân trọng!

Thông báo về việc dự lễ tốt nghiệp năm 2017

1. Đối tượng Sinh viên các hệ chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 tốt nghiệp đã đăng ký tham dự lễ. Thời gian - Thời gian diễn tập: 16h30 ngày 08/09/2017. -...

Bảng điểm giữa kỳ(40%) – học kỳ 1 – năm học 2015 – 2016

Bảng điểm giữa kỳ(40%) - học kỳ 1 - năm học 2015 - 2016 Trân trọng./.

Lịch học dự kiến khoá 18 học kỳ I năm 2017 – 2018

Lịch học dự kiến khoá 18 học kỳ I năm 2017 – 2018 Trân trọng./.

Lịch học dự kiến khoá 17 học kỳ I năm 2017 – 2018

Lịch học dự kiến khoá 17 học kỳ I năm 2017 - 2018 Trân trọng./.

Danh sách ghép lớp hệ chính quy học kỳ I năm 2017 – 2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo lịch học tuần 01 từ ngày 05.9.2017 – 10.9.2017 Trân trọng./

Lịch học tuần 01 từ ngày 05.9.2017 – 10.9.2017 – hệ VHVL,VB2,Liên thông

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo lịch học tuần 01 từ ngày 05.9.2017 – 10.9.2017 Trân trọng./

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
89Người theo dõiTheo dõi
18Người theo dõiTheo dõi
3Người theo dõiTheo dõi
29Người theo dõiĐăng Ký