Thứ Bảy, Tháng Mười Một 25, 2017

Lịch học tuần 10 hệ LT,VB2 từ ngày 06.11.2017 – 12.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT,VB2 tuần 10 từ ngày 06.11.2017 – 12.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 10 hệ LT,VB2 từ ngày 06.11.2017 – 12.11.2017 (lớp mới)

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT,VB2 tuần 10 từ ngày 06.11.2017 – 12.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 10 hệ Chính quy từ ngày 06.11.2017 – 12.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ Chính quy tuần 10 từ ngày 06.11.2017 – 12.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 09 hệ LT,VB2 từ ngày 04.11.2017 – 05.11.2017 (lớp mới)

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT,VB2 tuần 09 từ ngày 04.11.2017 – 05.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 09 hệ Chính quy từ ngày 04.11.2017 – 05.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ Chính quy tuần 09 từ ngày 04.11.2017 – 05.11.2017. Trân trọng!

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
90Người theo dõiTheo dõi
56Người theo dõiTheo dõi
4Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký