Lịch học tuần 13 hệ LT, VLVH, VB2 từ ngày 02.12.2017 – 03.12.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH,  VB2 tuần 13 từ ngày 02.12.2017 – 03.12.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 12 hệ LT, VLVH, VB2 từ ngày 20.11.2017 – 26.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH,  VB2 tuần 12 từ ngày 20.11.2017 – 26.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 11 hệ LT,VB2 từ ngày 13.11.2017 – 19.11.2017 Lớp mới

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VB2 tuần 11 từ ngày 13.11.2017 – 19.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 11 hệ LT,VB2 từ ngày 13.11.2017 – 19.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VB2 tuần 11 từ ngày 13.11.2017 – 19.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 10 hệ LT,VB2 từ ngày 06.11.2017 – 12.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT,VB2 tuần 10 từ ngày 06.11.2017 – 12.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 10 hệ LT,VB2 từ ngày 06.11.2017 – 12.11.2017 (lớp mới)

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT,VB2 tuần 10 từ ngày 06.11.2017 – 12.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 09 hệ LT,VB2 từ ngày 04.11.2017 – 05.11.2017 (lớp mới)

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT,VB2 tuần 09 từ ngày 04.11.2017 – 05.11.2017. Trân trọng!

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
96Người theo dõiTheo dõi
63Người theo dõiTheo dõi
6Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký