Lịch học tuần 36 từ ngày 07.5.2018 – 13.5.2018

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hội xin thông báo Lịch học tuần 36 từ ngày 07.5.2018 – 13.5.2018. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 35 từ ngày 05.5.2018 – 06.5.2018.

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hôi thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 35 từ ngày 05.5.2018 – 06.5.2018. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 34 từ ngày 28.4.2018 – 29.4.2018

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hôi thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 34 từ ngày 28.4.2018 – 29.4.2018. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 33 từ ngày 21.4.2018 – 22.4.2018

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hôi thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 33 từ ngày 21.4.2018 – 22.4.2018. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 32 từ ngày 14.4.2018 – 15.4.2018

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn Hôi thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 32 từ ngày 14.4.2018 – 15.4.2018. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 31 từ ngày 07.4.2018 – 08.4.2018

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV - Đoàn Hôi thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 31 từ ngày 07.4.2018 – 08.4.2018. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 30 từ ngày 31.3.2018 – 01.4.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 30 từ ngày 31.3.2018 – 01.4.2018. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 29 từ ngày 24.3.2018 – 25.3.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 29 từ ngày 24.3.2018 – 25.3.2018. Trân trọng!

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
107Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký