Bộ môn kinh tế lượng

2269

1. NHÂN SỰ

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL
1 Nguyễn Thị Thanh Thúy Phó trưởng bộ môn thanhthuy@bdu.edu.vn
       

2. THÔNG TIN LIÊN HỆ

 – Điện thoại: 02903 552 177 (Ext: 203)