Trang chủ Phòng ban

Phòng ban

Quản lý Khoa học – Đào tạo nghề

I. CHỨC NĂNG II. NHIỆM VỤ III. NHÂN SỰ STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL 1 Quác Trường Xuân Q. Trưởng phòng truongxuan.cm@bdu.edu.vn 2 Trần Hữu Phước Thắng Nhân viên phuocthang.cm@bdu.edu.vn 3 Phạm Huy Nhân viên phamhuy.cm@bdu.edu.vn IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ: ...

Phòng Hành chính – Thanh tra

I. CHỨC NĂNG - Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác quy hoạch xây dựng tổng thể, hành chính và quản trị; - Thực...

Thư viện – Tư liệu

Đang cập nhật ...!

Phòng Kế toán – Tài chính -Tài vụ

I. CHỨC NĂNG -  Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán - thống kê; Quản lý tài chính, tài...

Bộ phận liên kết Không chính quy – Cao học

1. NHÂN SỰ STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL 1 Nguyễn Thị Thanh Thúy Q. Giám đốc thanhthuy@bdu.edu.vn 2 Huỳnh Thị Biểm Phó Giám đốc huynhbiem.cm@bdu.edu.vn 3 Trần Nguyễn Việt Linh Nhân viên tnvlinh.cm@bdu.edu.vn 2. THÔNG TIN LIÊN HỆ  - Điện...

Phòng Quản lý Đào tạo – CTSV – Đoàn hội

I. CHỨC NĂNG     1. Tham mưu, giúp Phân Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chủ trương của...

Phòng Ngoại vụ

I. CHỨC NĂNG Tham mưu cho Lãnh đạo Phân hiệu và thực hiện các chiến lược marketing, sản phẩm, khách hàng; tạo hình ảnh, phát...

Tổ Dịch vụ – Tin học

I. NHÂN SỰ STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL 1 Lê Quang Vinh Tổ trưởng lqvinh.cm@bdu.edu.vn 2 Dương Trường Giang Nhân viên truonggiang.cm@bdu.edu.vn 3 Nguyễn Đăng Khoa Nhân viên dangkhoa.cm@bdu.edu.vn 4 Trương Quốc Kiệm Nhân viên quockiem.cm@bdu.edu.vn 5 Nguyễn Hoài Bảo Nhân viên hoaibao.cm@bdu.edu.vn 6 Nguyễn Duy Xuân Nhân viên duyxuan.cm@bdu.edu.vn II....

THÔNG BÁO

Kết nối

2,811Thành viênThích
115Người theo dõiTheo dõi
81Người theo dõiTheo dõi
12Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký