Danh sách sinh viên lớp Anh văn cơ bản Beginner (AVCB 0)

Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo danh sách sinh viên lớp Anh văn cơ bản Beginner (AVCB 0) kèm theo thông báo học phí. Trân trọng! Xem danh sách tại đây.

Thông báo đóng học phí Anh văn cơ bản Beginner (AVCB 0)

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo về việc đóng học phí Anh văn cơ bản Beginner (AVCB 0) dành cho sinh viên khóa 20 hệ Đại học chính quy theo hệ thống tín...

Kết quả test Kiểm tra năng lực Anh văn đầu vào Khóa 20

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo kết quả test Kiểm tra năng lực anh văn đầu vào khóa 20. Trân trọng!

Lịch học hệ Chính quy tuần 14 từ ngày 04.12.2017 – 10.12.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ Chính quy tuần 14 từ ngày 04.12.2017 – 10.12.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 13 hệ Chính quy từ ngày 27.11.2017 – 03.12.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ Chính quy tuần 13 từ ngày 27.11.2017 – 03.12.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 12 hệ Chính quy từ ngày 20.11.2017 – 26.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ Chính quy tuần 12 từ ngày 20.11.2017 – 26.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 11 hệ Chính quy từ ngày 13.11.2017 – 19.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ Chính quy tuần 11 từ ngày 13.11.2017 – 19.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 10 hệ Chính quy từ ngày 06.11.2017 – 12.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ Chính quy tuần 10 từ ngày 06.11.2017 – 12.11.2017. Trân trọng!

Lịch học tuần 09 hệ Chính quy từ ngày 04.11.2017 – 05.11.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ Chính quy tuần 09 từ ngày 04.11.2017 – 05.11.2017. Trân trọng!

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
103Người theo dõiTheo dõi
67Người theo dõiTheo dõi
7Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký