Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 20 từ ngày 20.01.2018 – 21.01.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 20 từ ngày 20.01.2018 – 21.01.2018. Trân trọng!

Lịch ôn Liên thông đầu vào tuần 19 từ ngày 13.01.2018-14.01.2018 (Thay đổi lần...

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch ôn Liên thông đầu vào tuần 19 từ ngày 13.01.2018-14.01.2018 (Thay đổi lần 1). Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 19 từ ngày 13.01.2018 – 14.01.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 19 từ ngày 13.01.2018 – 14.01.2018. Trân trọng!

Lịch ôn Liên thông đầu vào tuần 19 từ ngày 13.01.2018-14.01.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch ôn Liên thông đầu vào tuần 19 từ ngày 13.01.2018-14.01.2018. Trân trọng!

Lịch ôn Liên thông đầu vào tuần 18 từ ngày 06.01.2018-07.01.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch ôn Liên thông đầu vào tuần 18 từ ngày 06.01.2018-07.01.2018. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 18 từ ngày 06.01.2018 – 07.01.2018

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 18 từ ngày 06.01.2018 – 07.01.2018. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 16 từ ngày 23.12.2017 – 24.12.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 16 từ ngày 23.12.2017 – 24.12.2017. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 15 từ ngày 16.12.2017 – 17.12.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 15 từ ngày 16.12.2017 – 17.12.2017. Trân trọng!

Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 14 từ ngày 09.12.2017 – 10.12.2017

Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo Lịch học hệ LT, VLVH, VB2 tuần 14 từ ngày 09.12.2017 – 10.12.2017. Trân trọng!

THÔNG BÁO

Kết nối

0Thành viênThích
96Người theo dõiTheo dõi
63Người theo dõiTheo dõi
6Người theo dõiTheo dõi
30Người theo dõiĐăng Ký